icorda logo_zonder_tekst_159x124.jpg logo_150x70.png
webbanner icorda.be.jpg

Planningssoftware

Ondernemen is plannen

Elke organisatie heeft nood aan een bepaalde vorm van planning. Onze oplossing faciliteert dit. Gemeenschappelijke elementen die de basis vormen van elk planning zijn: tijdslot, taak, resource (wie/wat), locatie. Toch kan een planning voor elke organisatie anders zijn. De klemtoon kan liggen op de taak, de resource of de optimale spreiding van de locaties met betrekking tot de taken.

Flexibiliteit voor diverse situaties
Onze planningssoftware biedt enerzijds een basis standaard die anderzijds flexibel kan aangepast worden per bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld gepland worden met een tijdseenheid van 5 minuten tot 1 week.

  

Planning per taak (per dag)

 

Planning per taak (per dag)

 

Ondersteuning bij beslissingen
De planningssoftware helpt de planner ook om de juiste beslissingen te nemen. Aan de hand van de nog uit te voeren taken wordt de bezetting berekend. Met een druk op de knop kan deze berekende planning vervolgens ingepland worden.

 

Capaciteit planning per resource

 

Capaciteit planning per resource

planningssoftware contact

Op zoek naar de juiste oplossing voor uw bedrijfsplanning? 
Neem contact op met Stefaan Deryckere

T: +32 (0)9 227 66 76
E: sderyckere@icorda.be