icorda logo_zonder_tekst_159x124.jpg logo_150x70.png
webbanner icorda.be.jpg

KMO-portefeuille betaalt tot 40% van uw factuur inzake adviesverlening Terwijl de KMO-portefeuille oorspronkelijk het licht zag om de drempel voor het opleiden van werknemers te verlagen, is dit ondertussen een veel polyvalenter instrument geworden.
Met het openstellen van deze portefeuille naar 'adviesverlening' kan uw onderneming nu extra middelen krijgen wanneer ze relevant advies inroept, of het nu gaat om marketing, ICT, communicatie, financiën...
Belangrijk is wel dat het gaat over opleiding of advies, níet over de implementatie zelf. Zo kan u wél de KMO-portefeuille inschakelen om een analyse te laten maken van uw ICT-infrastructuur, maar niet om nadien de implementatie ervan te realiseren.
Kleine ondernemingen tot 50 voltijdse werknemers (en een jaaromzet tot 10 milj. euro) krijgen 40 % subsidie terugbetaald met een maximum van 10.000 euro.
Middelgrote ondernemingen krijgen 30 % subsidie met een maximum van 15.000 euro.

Aan de bedrijven waarop u een beroep kunt doen, worden door de overheid bepaalde kwaliteitseisen gesteld door de Vlaamse overheid. Bij ICORDA heeft u als klant een dubbele garantie: we voldoen aan alle criteria om u een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden via de KMO-portefeuille, maar we zijn ook bovendien ge(her)certificeerd voor ISO 9001:2015. Deze Iso-norm stelt strenge eisen op het gebied van  interne processen, risicomanagement en dienstverlening.  

 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor adviesverlening die in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem contact op met Marc Brouckaert, tel. +32 (0)9 227 66 76.