icorda logo_zonder_tekst_159x124.jpg logo_150x70.png
webbanner icorda.be.jpg

Support

Deze pagina is exclusief voorbehouden aan klanten van ICORDA nv, zij kunnen hier onze quicksupport tool downloaden om op een snelle en eenvoudige manier te genieten van "support op afstand". Het gebruik van TeamViewer vergt geen upfront investering in software van uw zijde. U betaalt enkel per gebruik (per dag/per klant). Het gebruik van TeamViewer wordt genoteerd via de tijdsregistratie van de support engineer die uw call beantwoordt. Door het downloaden en opstarten van TeamViewer verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden. Raadpleeg uw account manager voor meer informatie.